Svarīgās detaļas #10 – Aivars Gribusts – Uzņēmuma Vadīšana, Inovēšana Izglītībā, Prasmes 21. g.s.

Svarīgās detaļas #10 – Aivars Gribusts – Uzņēmuma Vadīšana, Inovēšana Izglītībā, Prasmes 21. g.s.

aivars-gribustsAivars Gribusts: “Ja Tev nebūs ilgošanās vai sapņu, tad vispār nekāda piepildījuma nebūs.”

Aivars Gribusts Latvijas universitātē ir apguvis fiziku un matemātiku, bijis skolotājs Lielvārdes vidusskolā, kurā viņš pasniedza fiziku, informātiku un organizēja ārpusklases darbu, kā arī kļuva par direktora vietnieku informātikas jautājumos.
Strādājot Lielvārdes vidusskolā, viņš 1986. gadā, tajā ieviesa pirmo datorklasi, kas bija arī pirmā datorklase Latvijā.
Pēc darba vidusskolā, Aivars nodibināja izglītības uzņēmumu Lielvārds, kuru viņš vada vēl joprojām. Lielvārds izstrādā mācību saturu, veido mācību grāmatas, piedāvā mācību līdzekļus, izglītības tehnoloģijas un sniedz pedagogiem profesionālās pilnveides iespējas Lielvārda kompetences centrā. Šobrīd, Lielvārds ar interaktīvajām tehnoloģijām ir aprīkojis vairāk kā 2500 mācību klases Latvijā. Kopā, Aivars izglītības nozarē ir strādājis vairāk kā 30 gadus.

Ja vari veltīt podkāstam tikai piecas minūtes, dodies uz sarunas punktu 01:00:36, kur Aivars padalās domās par to, ko mūsdienās svarīgi iemācīties pieaugušajiem.

Baudi un dalies!

00:00 – Ievads par Aivaru.
02:13 – Aivara dzīve no pirmās līdz vienpadsmitajai klasei.
05:30 – Kāda bija Lielvārde laikā kad Aivars tajā dzīvoja (septiņdesmitajos gados).
09:04 – Kā Aivaram radās doma ieviest Latvijas pirmo datorklasi.
13:20 – Kāda bija padomju varas attieksme pret datorklases izveidi Latvijā.
15:23 – Kā Aivars pēc darba Lielvārdes vidusskolā nolēma veidot izglītības uzņēmumu Lielvārds.
16:34 – Kā Aivars, esot Lielvārda vadītājs, raksturotu savus darba pienākumus.
18:03 – Ieskati radoša uzņēmuma vadīšanā.
20:04 – Kā panākt, ka uzņēmuma darbinieki strādā tik labi cik spēj.
22:39 – Kādēļ izglītībā inovēt ir tik grūti un kādēļ izglītībā nepietiek tikai ar zināšanu nodošanu.
25:31 – Kā mācību telpa mijiedarbojas ar pedagoģijas procesu un izglītības tehnoloģiju, lai veidotu mūsdienīgu mācību vidi.
29:14 – Par ko jādomā skolotājam, organizējot mācību procesu.
30:25 – Kas ir populāra kļūda, ko pieļauj pasniedzēji un kā to labot.
31:34 – Kā veidot mācību saturu un procesu, lai tas motivētu skolēnus to apgūt.
33:35 – Kāda ir skolotāja autonomija mācību procesā.
35:29 – Kāda ir centralizēto eksāmenu un likumu ietekme uz skolotāju autonomiju.
36:29 – Kā biežāka skolnieku snieguma vērtēšana ļauj uzlabot mācību procesu.
38:30 – Vai tehnoloģijas ir mainījušas cilvēku uztveri par vecumu.
41:34 – Vai garais vasaras brīvlaiks ir šķērslis Latvijas izglītības kvalitātes celšanai.
43:02 – Kā varētu mainīt mācību stundu sadrumstaloto struktūru, lai vienā dienā varētu retāk mainīt mācību priekšmetus.
46:09 – Vai problēmas par to, kā motivēt skolēnus mācīties ir nošķirtas no problēmām par to, kā motivēt skolotāju mācīt.
47:47 – Par manu atzīmju dinamiku ap sesto klasi.
48:17 – Kuros līmeņos ir jārīkojas, lai labotu pieaugošo skolēnu nepatiku pret mācīšanos.
50:58 – Kāds ir vājas izglītības sistēmas iespējamais iespaids uz sabiedrību un valsts ekonomiku.
52:46 – Ieteikumi pašvaldībām, vietējo skolu darba uzlabošanai.
54:37 – Ieskats igauņu pieredzē ar inovēšanu izglītībā.
55:33 – Ko, pēc Aivara domām, jāpagūst iemācīties divpadsmit klašu laikā.
56:33 – Domas par to, kā skolā apgūt rakstura īpašības kā pacietība, neatlaidība, spēja klausīties u.tml.
59:25 – Kāda attieksme, ejot cauri mūsdienu izglītībai, izveidojas pret kļūdām un kā mums palīdzētu šīs attieksmes maiņa.
01:00:36 – Ko mūsdienās būtu vērts iemācīties pieaugušajiem.
01:01:48 – Kā “mammas tests” ļauj pārbaudīt, ko bērns apguvis skolā.
01:04:40 – Par Lielvārda lietotni “Soma” (soma.lv) – kā tā varētu ļaut mācīties pat no ledusskapja.
01:07:54 – Kas ir formatīvās vērtēšanas uzdevumi un kā to vērtējumi būtu labāks skolēna zināšanu mērs kā atzīmes.
01:08:48 – Kā saglabāt interesi par darbu ilgi strādājot vienā jomā.
01:11:08 – Aivara pārliecība par kuru citi viņam nepiekrīt.
01:11:55 – Ja Aivars varētu runāt ar savu, trīsdesmit gadus veco, pagātnes “es”, ko viņš viņam ieteiktu.
01:12:42 – Kādu grāmatu Aivars visbiežāk iesaka citiem.
01:14:43 – Aivara atbilde uz jautājumu: “Kas ir labākais padoms, ko esat saņēmis?”.
01:15:35 – Kā Aivaru un viņam tuvus projektus atrast internetā.
01:16:25 – Aivara aicinājums publikai.

Aivars twiterī: @AivarsGribusts
Lielvārds internetā: lielvards.lv
Lietotne Soma internetā: soma.lv
Juris twiterī: @JurisBaltacs

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *