Svarīgās detaļas #17 – Mihails Papsujevičs – Kā Likuma Pārkāpēji Atgriežas Sabiedrībā

Svarīgās detaļas #17 – Mihails Papsujevičs – Kā Likuma Pārkāpēji Atgriežas Sabiedrībā

Mihails Papsujevičs

Mihails Papsujevičs: “Cilvēks spēj mainīties jebkurā vecumā.”

Mihails Papsujevičs ir bijis vecākais inspektors Rīgas Pašvaldības policijas Ziemeļu rajona pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļā, ir palīdzējis reformēt ieslodzījuma vietu sistēmu Kirgizstānā un šobrīd ir Valsts probācijas dienesta vadītājs.
Valsts probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju, un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Ja tagad vari podkāstam veltīti tikai piecas minūtes, dodies uz sarunas 21. minūti un 38. sekundi, kur apspriežam, kas notiek likuma pārkāpēja prātā, brīdī kad cilvēks veic pārkāpumu.

Baudi un dalies!

00:00 – Ievads par Mihailu.
03:43 – Ko Mihails uzskata par savu galveno pienākumu, vadot Valsts probācijas dienestu.
05:30 – Kādi ir visbiežāk veiktie pārkāpumi Latvijā un kāds ir vidējais likuma pārkāpējs.
07:43 – Smadzeņu un prāta attīstības loma likuma pārkāpēju rīcības vadīšanā.
11:24 – Kādi ir visbiežāk noteiktie sodi Latvijā.
14:10 – Kāda veida piespiedu darbus likuma pārkāpējiem ir jāveic.
16:16 – Vai Valsts probācijas dienests saņem spiedienu no sabiedrības par to, ka likuma pārkāpējiem nevajag palīdzēt.
21:38 – Kas notiek likuma pārkāpēja prātā, brīdī kad cilvēks veic pārkāpumu.
25:52 – Kādas psiholoģiskās vajadzības likuma pārkāpējs apmierina pārkāpuma brīdī.
27:21 – Kāda ir Latvijas recidīvisma statistika pa dažādiem soda veidiem.
32:57 – Kāds ir minimālais un maksimālais piespiedu darba stundu skaits, ko var piespriest.
36:06 – Kāda ir cietumnieka ikdiena.
38:33 – Kā darbojas atklātie cietumi, kuri ļauj cietumniekiem iziet no cietuma telpām soda izciešanas laikā.
40:20 – Kāds ir sodīšanas mērķis.
44:33 – Kas ir taisnīguma atjaunošana.
50:13 – Kā izlīgums palīdzēja kopienai, kurā vīrietis netīši atņēma dzīvību svai draudzenei.
53:33 – Kā norit izlīgšanas process starp likuma pārkāpēju un cietušo.
56:08 – Kā noritēja izlīgšanas process starp 3 pāri darītājiem un 96 cietušajiem.
57:18 – Cik bieži kāda no pusēm pieprasa izlīgšanu.
58:00 – Kāda ir cietušo motivācija izvēlēties izlīgšanu.
01:00:10 – Vai publisks dzimumnoziegumu reģistrs ir efektīvs līdzeklis šādu noziegumu novēršanai.
01:04:24 – Vai ķīmiskā kastrācija Latvijā ir tikusi veikta kā soda sankcija.
01:05:50 – Kas ir elektroniskās aproces, ko izmanto soda izciešanas laikā.
01:07:55 – Par ko Valsts probācijas dienests diskutēs sarunu festivālā Lampa.
01:08:38 – Kā Mihailu un Valsts probācijas dienestu atrast internetā.
01:09:36 – Kas ir labākais padoms, ko Mihails ir saņēmis.
01:09:48 – Vai Mihailam ir kāds uzskats par, ko citi viņam nepiekrīt.
01:10:07 – Ja Mihails varētu jebkur pasaulē izlikt kādu baneri, kur viņš to liktu un kas uz tā būtu rakstīts.
01:10:28 – Kā Mihails definē panākumus.

Valsts probācijas dienesta mājaslapa: www.probacija.lv
Valsts probācijas dienests twitterī: @probacija
Mihails twitterī: @MPapsujevics
Es twiterī: @JurisBaltacs

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *